کار یابی در اتریش

2015-06-18 18:57

کاریابی در اتریش

 

 

 

کاریابی در اتریش هم مثل اکثر کشورهای دیگر توسط اداره کار و همچنین جستجو در روزنامه های اتریش میباشد.

اداره کار در اتریش AMS است که مخفف arbeitsmarkt می باشد.

https://www.ams.at

اگر کسی یرای ویزای کار میخواهد اقدام کند . بایستی در وهله اول کارفرما پیدا کند  . کارفرما هم بایستی شغلی را که به کارگر نیاز دارد را در مجله و ادره کار اعلام کند و اگر در اتریش پیدا نشد میتواند از خارح از اتریش کارگر استخدام کند 

 

 

اما در این قسمت شما دوستان عزیز میتوانید کارهای خود را تبلیغ کنید

و یا اگر به کسی نیاز دارید برای کار در این صفحه به اشتراک بگذارید.