پروژه رادیو انجمن فرهنگی اتریش در تهران

2015-12-27 18:41

پروژه رادیو انجمن فرهنگی اتریش در تهران

 
 

رادیوی انجمن فرهنگی اتریش در تهران سازنده برنامه هایی است که در کشور اتریش پخش می شوند. از جمله می توان به همکاری آن با رادیوی زنده oe1campus اشاره نمود. کلیه مراحل ساخت از ضبط تا دیگر فعالیت های استودیویی در انجمن فرهنگی اتریش در تهران انجام می شوند. برنامه های این رادیو به موضوعاتی به دور از کلیشه ها و تعصبات آشنا پرداخته و سعی در ارائه تصویری حقیقی از کشور ایران دارند. همچنین نسخه های کامل شده برنامه ها همیشه پیش از پخش در اتریش در انجمن فرهنگی اتریش در تهران قابل شنیدن هستند.

پخش مجدد برنامه های پیشین این رادیو از طریق مراجعه به لینک های زیر مقدور است:

علاوه بر این لوح فشرده ای حاوی برنامه های پیشین در محل انجمن فرهنگی اتریش در تهران قابل سفارش می باشد.