پاسپورت طوسی پناهندگی دراتریش

2016-02-13 10:26

Konvetionsreisepass

 

  پاسپورت طوسی پناهندگی اتریش

این پاسپورت به اشخاصی داده میشود که تقاضای پناهندگی آنها قبول شده باشد

این پاس برای سفر به تمام کشورهای دنیاست به جز کشور مبدا شخص پناهنده

کشور مبدا منظور همان کشوری است که از آن فرار کردید

این به خاطر امنیت خود شماست زیرا اگر بازداشت شدید اتریش برای آزادی شما کاری نمیتواند انجام بدهد چون شهروند اتریش هنوز نیستید

با این پاس میشود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون ویزا سفر کرد . اما برای کشورهای دیگر نیاز به دریافت ویزا از سفارت کشور  مربوطه است 

اعتبار این پاس 5 سال است

بعد از گذشت 6 سال میشود پس از اخذ سیتی زنی اتریش پاسپورت قرمز اتریشی را دریافت کرد که با آن میشود به 171 کشور بدون ویزا سفر کرد . 

   

 

 

فرم تقاضایای پاس پناهندگی اتریش

 

 

 

پاسپورت قرمز اتریش

 

 

 

کارت شناسایی مخصوص تابعین کشور اتریش

personalausweis

با این کارت میشود بدون گذرنامه به کشورهای شینگن سفر کرد 

 

 

لیست کشورهایی که با پاس اتریشی ویزانمی خواهد